XML z zadaniami w i-task

Jeśli chcesz przenieść zadania ze swojego obecnego menedżera zadań do i-task, poniższe informacje mogą Ci się przydać. Opcja eksportu i importu danych z i-task w XML przydatna jest również, jeśli chciałbyś zrobić lokalny backup swoich danych.

Czytaj dalej